top of page

bart van gyseghema sinnerman

is een structuur die artistiek in de wereld & het leven staat;

 

hij⎮zij is liever geslachtloos, zonder leeftijd;

hij⎮zij is dus ook ⎮x (& y) (& z); 

hij⎮zij staat los van cultuur, nationaliteit & laat zich niet vangen binnen de grenzen van de bestaande (podium)kunsten; 

hij⎮zij zoekt naar brutale eigenzinnigheid, noem het gerust zondigheid

______________________________________))°/___________________

<hoogmoed>

hij⎮zij is de duivel, satan, lucifer; hij⎮zij komt van ver; misschien ook van onder de mensen & dus dichtbij; misschien is hij⎮zij uw buur;

het verlangen naar ’t schone &  ’t lelijke;ijdel zijn wij allen; 

nog voor we de scène opkruipen;

 

kijkt naar — bart van gyseghema sinnerman — gij allen

 

<gulzigheid>

’t is nooit of te nimmer genoeg; ’t moet altijd meer zijn;

& beteren  & ’t stopt niet

nooit of te nimmer niet

hij⎮zij is een varken; hij⎮zij -en dus ook⎮x- is een beer

>lust>>

hij⎮zij is een stier; zoekend naar een geit;

hij⎮zij     loopt geil aan

hij⎮zij          klopt aan /— 

                 aan uw deur 

of hij⎮zij stapt in uwen auto 

zonder ’t te vragen;

 

naakt;

 

 

in zijnen⎮haren bloten

 

</ hebzucht >

gij & hij⎮zij manipuleren elkaar; tot gij luistert naar hem⎮haar;

&   hij⎮zij misschien naar u ——

’t is al van hem⎮haar; 

geeft wat ge hebt & hij⎮zij toont u zijn⎮haar rijkdom

-al dan niet in de voorstelling of in wat we samen bezig zijn-

 

————————————————————   gij zijt als toeschouwer 

-in ieder geval-                                                           - alvast (voor) efkes-

(van) bart van gyseghema sinnerman

 

>/>afgunst<

       en van hem⎮haar alleen;

       zult ge zijn;

al twijfelt hij⎮zij daar vaak aan —————————————————

daagt hem⎮haar niet uit;  

                    

laat bart van gyseghema sinnerman begaan;

 

misschien koelt hij⎮zij af; 

    al twijfelt hij⎮zij daar ook aan

 

twijfel is wat  hij⎮zij (z)/(m) aait;

gelijk nen hond — 

op straat maar hij⎮zij dan op ’t toneel

en aan den toog, voor- & achteraf;

nen hond is wat hij⎮zij is

<gramschap>

pakt ’t hem⎮haar niet af;’t spelen; raakt   hem⎮haar niet aan; 

laat hem⎮haar spelen -beter wordt het niet- 

 

of bart van gyseghema sinnerman

wordt kwaad;

 

&  dan laat hij⎮zij                                                                          zijn⎮haar 

tanden zien 

 

 

<gemakzucht>

en soms;

bij wijlen;

staat hij⎮zij daar maar;

zit hij⎮zij & wacht hij⎮zij;

dan kan ’t allemaal geen kwaad; 

dan kent & heeft & neemt & krijgt   

alles zijnen tijd;

voor ’t doek opgaat;

voor ’t publiek ’t verstaat; 

maar ook dan kan ’t geen kwaad;

tijd brengt raad ——

 

 

niets is helemaal waar &

zelfs dat niet

 

voor bart van gyseghema sinnerman

is ‘t al & allemaal theater

bottom of page