bart van gyseghem

a sinnerman 

<< maakt theater; graag buiten de conventies  van het gekende & vertrouwde; hijzij gaat daarbij samenwerkingen aan met andere makers & spelers; het geloof in het tonen dat iedereen nog ergens het spelende kind in zich heeft, is hierbij groter dan het verlangen om dehet beste te zijntonen

volgende voorstelling:
1/11 première 'IN AS' >> click